Ifølge Nettavisen vil de 200.000 husholdningene knyttet til nettselskapet Lede få høyere nettleieutgifter.

– Nettleieprisene til Lede har vært mer eller mindre uendret de siste tre årene, men fra 1. januar vil det bli en økning. Det er ikke hyggelig å komme med slike budskap rett før jul, men det er viktig at vi både bygger ut nytt og fornyer det eksisterende strømnettet. Det er vårt samfunnsoppdrag, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Lede.

Han sier videre at prisøkningene skyldes investeringer i det overliggende nettet både hos Lede og Statnett, knyttet til stadig økt etterspørsel etter strøm.

– Det koster å bygge nett og materialkostnadene øker kraftig. Samtidig slår høye kraftpriser inn på Ledes kostnader for å dekke de fysiske tapene i nettet, sier Omnes.

Kundene vil få beskjed om hvor stor økningen blir innen gjeldende frister .

Thor Bjørn Omnes

Kommunikasjonssjef i Lede