På dødsleiet fikk Dizzie-Øyvind et løfte fra sønnen

foto