– Ei tillitsfull og hjarteleg samtale med Hitler...

foto