Eldbjørg gikk i kjeller’n da pusen hennes gikk bort. Det skulle få konsekvenser