Det populære tilbudet koster 11.500 og er ikke ledig før i 2022: – Har hatt venteliste på fire A4-sider i år