Norske barn får mobiltelefon stadig tidligere. 17 prosent av barna fikk sin første mobil før de var sju år, mens 93 prosent av alle barn mellom ni og elleve år har i dag egen mobil. I tillegg er halvparten av ni- og tiåringene i sosiale medier, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

Dette til tross for at foreldre forstår at barna kan bli eksponert både for innhold og situasjoner som de kanskje ikke er modne nok til å håndtere, fremgår det av rapporten.

– For at foreldrene skal føle seg tryggere på valgene de tar, bør det offentlige gi tydeligere og mer samstemte råd. Det ønsker Medietilsynet å bidra til, sier direktør Mari Velsand.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet ønsker en debatt om barn og unges sosiale medier-bruk velkommen. Her fra fremleggelsen av Barn og medier-rapporten i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Foreldre gir tilgang tidligere

Smarttelefon åpner opp for bruk av sosiale medier, og det kan gjøre det vanskelig for foresatte å vite hva barn og unge eksponeres for på internett.

– Selv om foreldrene forstår at barna kan bli eksponert både for innhold og situasjoner som de kanskje ikke er modne nok til å håndtere, får mange barn tilgang til sosiale medier før de er 13 år. Ifølge foreldrene er hovedårsaken frykt for at barna skal falle utenfor, forklarer Velsand.

Dette kommer fram i rapporten «Digitale dilemmaer» fra Medietilsynet, der ti ulike norske familier med barn fra ni til tolv år er intervjuet om sine erfaringer med den første tiden med mobiltelefon. Rapporten, som offentliggjøres i anledning Safer Internet Day 7. februar, utforsker og utdyper funn fra spørreundersøkelsen Barn og medier 2022.

Debatt om sosiale medier

Enkelte har tatt til orde for høyere aldersgrense for å beskytte unge mot skadelig innhold og andre negative konsekvenser.

– Både aldersgrenser og andre tiltak er det viktig å få en debatt om. Fra våre undersøkelser vet vi at mange foreldre opplever å stå alene når de skal velge hva barna skal få lov til i det digitale, og de etterlyser tydeligere råd og anbefalinger. Ulike offentlige myndigheter bør samarbeide om å utvikle tydelige, kunnskapsbaserte og samstemte råd, sier Velsand.

Velsand viser til at et naturlig forum for et slikt arbeid kan være arbeidsgruppa som nå utvikler en handlingsplan for en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, «Rett på nett».

Medietilsynet samarbeider med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet om å utvikle handlingsplanen.

Siste innlegg

Har du innspill i debatten? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn

18 års grense

Det burde vært 18 år på smarttelefoner, den skaper så mye støy, mobbing, komplekser mm, å det å se 10-14 åringer ha mobiler til 5-15000kr er helt sinnsykt. Her har vi slettet alt, hun har ringemuligheter, sms og når vi spør hva som er bra og dårlig, svarer hun( det er egentlig mest dårlig, fordi)

Rune W

Høres ut som dere tenker bevisst på dette Rune - takk for innspill.

Mvh Martin Øyvang, Varden.

Martin Øyvang
Martin Øyvang

Frykt for utenforskap gjør at mange foreldre gir barna mobil og tilgang til sosiale medier tidligere enn de egentlig ønsker, viser en rapport fra Medietilsynet.

Hvor tidlig mener du det er greit at barna får mobil og tilgang på sosiale medier?