– Det gjelder å puste rolig og tenke at jeg skal gjøre det jeg er god på

foto