Meldingen fikk Annika til å besøke legen. Så fikk hun diagnosen

foto