Måtte flytte hjem for å leke seg med grenlandsdialekten: Lett å bli oppfattet som arrogant

foto