Emil raste mot ministeren - dette mener han om dagens tiltak

foto