– Jeg har vokst opp med en mor som røsket meg vekk fra alle kumlokk i byen og det gjør jeg med min sønn også