Ada og Celine fikk klem og autograf, men det var det ikke alle som gjorde

foto