Programlederen ble målløs da Kristoffer fortalte om barndommen