Ragnhild (89) kjempar mot danskane: – Ei plikt

foto