Sidsel flytter inn i Ibsengården og Gjerpen kirke får konsert med nytt instrument

foto