Gry er klar for å ringe rundt til 300 kunder

foto