foto
Mikaelshulen: Turen kan være litt strabasiøs og utfordrende, men den er absolutt verdt det; bare utsikten er nesten verdt turen i seg selv. Foto: Ragnhild Johansen

Mikaelkirkens dramatiske historie