Sølvsmed Marie satsar på brurekrone og smykker

foto