Da Oddmund mistet broren (17) skrev han linjene som har trøstet mange

foto