Årets prisvinner i Skien. – Tilbake til sin fordums prakt