Stinn brakke da rikskjendisane kom til bygda

foto