– Er faktisk slående paralleller mellom Ibsen og Munch

foto