– Jeg som alle andre har gjort ting jeg gjerne skulle gjort annerledes

foto