Åpner nybyggets første. Lycke (8) fikk lov til å plukke ut én ting som skal vises fram

foto