De er på vei til Hans Majestet Kongens Garde

foto