21 mister jobben når Stabburet legger ned på Vold

foto