Disse telemarkingene har fått gullbillett i Idol

foto