Flere hundre fikk seg en overraskelse på Gardermoen - noen tok seg til og med en dans