Har mistet sponsor og titalls utstillere: – Ikke råd til å miste festivalen!

foto