Sterke reaksjoner etter nyhet om ødelagte gamle trær. – Reagerer med stor sorg og vantro

foto