– Folk som er åpne om sykdommen kan møte problemer i hverdagen, ikke minst når de skal søke jobb

foto