Jan Kjell vet at mange savner den gamle musikken. Det gjør han noe med

foto