foto
Arne Lie med sjåførlue og kona Gudveig Lie står ved bussen som vart bruka 20. mars 1943.

Arne var sjåfør da Helberg lurte tyskarane