Seks band spilte gratis, i august blir det nye konserter

foto