Vidar Lønn-Arnesen (73) i god, gammel Da Capo-stil

foto