Desse skattane låg gøymd i eit hus i Skien - snart blir dei tilgjengelege for alle