«Anders Vangen har betydd noe spesielt for hver enkelt som har møtt ham»

foto