Tyskerne var på sporet av «gutta på skauen». Da kom sentralborddame Anbjørg til unnsetning

foto