– Anders var det mest sjenerøse mennesket vi har kjent