Huset fra 1779 overlevde bybrannen. Nå har det overlevd fra forfall også

foto