God rekruttering til korpsene – nå får de yngste en spennende utfordring

foto