Ottar Kåsa og Per Anders Buen Garnås til felefinalen

foto