Mulig prissjokk på biblioteket: Kan bli stanset i sommer

foto