Telemarkingar kan få spele for dronning Sonja

foto