Korpset la sommeravslutningen til rådhuset, og det var ikke bare for å glede politikerne

foto