Lars Lillo-Stenberg var skeptisk til å spille konserter på Jomfruland

foto