800 nyutdannede fra 67 land konkurrerte om jobben – Har fått gullbilletten