Mens kommunale kulturhus sliter: Hasse med fulle hus og million-overskudd