Over 240 kjøretøy kjørte med stil gjennom Grenland i dag

foto