Thomas slanket seg 35 kilo for sønnens skyld. Og seg selv

foto